1.ADN de L’ART SHIFTING FESTIVAL

Què és l’ART SHIFTING FESTIVAL?

Es el Canvi d’Art (Shifting)
que es basa en la CREATIVITAT (pensament diferent),
per crear una COMUNICACIÓ (visualthinking),
que s’alimenta de i es fa a través de la
COL·LABORACIÓ.

…si canviem l’ “ART”, canviem la nosta forma de pensar
En tot?
“Respecte per les tradicions / Amor per les avantguardes”

Ens questionem el moment de canvi que vivim (Shifting).

Art Shifting Festival neix d´aquesta inquietut amb la voluntat de ser el contenidor de nous continguts. El significant que busca nous significats.

Noves idees que cal dinamitzar, recopilar i atraure d´arreu: des de l´àmbit purament artístic, al polític i empresarial.

Del concret al general, de l´origen a la finalitat:

De la tradició a la transformació:

La tradició com a font d´inspiració // L´avanguarda com a font de transformació/evolució/canvi intelligent.

La font de Llum 光
…per què brollin noves respostes…

Music: Brian Eno – And Then So Clear

Nadal12_manifesto

CASTELLANO:…………………………………………………………………………………

1. ADN DEL ART SHIFTING FESTIVAL
¿Que es el ART SHIFTING FESTIVAL?
Es el Cambio de Arte (Shifting)
que se basa en la CREATIVIDAD (pensamiento diferente),
para crear una COMUNICACIÓN (visualthinking),
que se alimenta de y se hace a través de la
COLABORACIÓN.
…si cambiamos el “ARTE”, cambiamos nuestra forma de pensar
¿En todo?
“Respeto por las tradiciones / Amor por las vanguardias”
Nos cuestionamos el momento de cambio que vivimos (Shifting).
Art Shifting Festival  nace de esta inquietud con la voluntad de ser el contenedor de nuevos contenidos. El significado que busca nuevos significados.
Nuevas ideas que es necesario dinamizar, recopilar y atraer de todas partes: desde el ámbito puramente artístico, al político y empresarial.
De lo concreto a lo general, del origen a la finalidad:
De la tradición a la transformación:
La tradición como fuente de inspiración // La vanguardia como fuente de transformación/evolución / cambio inteligente.
La fuente de Luz 光
…para que fluyan nuevas respuestas…

ENGLISH:…………………………………………………………………………………

1. THE DNA’s ART SHIFTING FESTIVAL 
What is the ART SHIFTING FESTIVAL?
It’s the Change of Art (Shifting)
 based on CREATIVITY (thinking differently)
 to create a COMMUNICATION (visualthinking)
 that feeds and lives through COLLABORATION.
...if we change the “ART”, we change the way we think, 
 “Respect for traditions / Love for vanguards”
We question the moment of change we all are living (Shifting). 
Art Shifting Festival is born with this restlessness and with the will to be 
the new container of contents. The meaning finds new meanings.
New ideas should be stimulated, attracted and gathered around: from the 
purely artistic scope to the political and business world.
From concret to general, from origen to Aim: 
From the tradition to the transformation:
Tradition as a source of inspiration / / Vanguard as a source of 
transformation / evolution / intelligent change/shift.
The source of Light 光
 ...to sproud out new answers…

No hay comentarios

Deja un comentario