About the web design of…

portal-2008.jpg

LA WEB DGA:
L’entrada és un portal interactiu on van canviant els enllaços a altres webs, músiques, videos, articles, etc i evidentment també hi ha l’enllaç al book. (Aquest però, no es revisa diàriament i està pendent de canvi d’imatge)
Formalment és un full de Letraset, precessor del que més tard ens oferirien els ordenadors. Entenc els fulls de Letraset com un canvi, un punt d’inflexió en el tractament tipogràfic dels dissenyadors gràfics (començament de les noves tecnologies?)
Aqui hem fet exactament al contrari: obrir un portal a internet amb una base gràfica de la època dels “dinosaures” (ja m’enteneu, oi?) però que va de la ma de les noves tecnologies. Efecte bucle, en definitiva OBRIR noves vies de comunicació.

………………………………………………………………….

LA WEB DGA:
La entrada es un portal interactivo en el que se van cambiando los enlaces a otras webs, músicas, videos, artículos, etc y evidentmente también está el enlace al book de presentación. (Aunque éste no se revisa diariamente y está pendiente de cambio de imagen)
Formalmente es una hoja de Letraset, precesora de lo que más tarde nos iban a ofrecer los ordenadors. Entiendo las hojas de Letraset como un cambio, un punto de inflexión en el tratamiento tipográfico de los diseñadores gráficos (¿inicio de las nuevas tecnologías?)
Aqui hemos hecho exactamente al contrario: abrir un portal a internet con una base gráfica de la época de los “dinosaurios” (¿ustedes me entienden, no?) pero que va de la mano de las nuevas tecnologías. Efecto bucle, en definitiva ABRIR nuevas vías de comunicación.

 

………………………………………………………………….

WEB DGA, shifts to www.estudi-antoli.com , shifts to www.shifting.es, shifts to www.artshiftingfestival.com, …
No hay comentarios

Deja un comentario