RSS feed para esta sección

Archivo | PRESENTACIÓ

Transfer Project #respectandlove 23/01/2012

On Monday, January 23 Chinese New Year began. What a better date than this to hold a meeting-Food to transfer the RESPECT & LOVE Project (Screenplay, Background, History, Memory Project Description, Format of the Day, BIO artists, etc) to Lluis Ayguadé Sandros (Dr. of Image of the Event. Co-director of Visual-Stars Organizing Team and responsible […]

Transferència del Projecte #respectandlove 23-1-2012

Dilluns 23 de gener començava l’Any Nou Xinés. Quina millor data que aquesta per fer una Reunió-Dinar que fós la Transferència del Projecte RESPECT&LOVE (Guió, Antecedents, Història, Memòria descriptiva del Projecte, Format de la Jornada, BIO dels artistes, etc) a Lluis Ayguadé Sandros (Dr. de la Imatge de l’Event. Co-director de Visual Stars Organizing Team […]

ON LINE

Es dimarts, 15 de gener, i tot m’empeny a que el blog estigui ja on line. I per què avui? I per què no? Avui es celebra el 2on inusual crosstalent una trobada on creatius de diferents sectors interaccionarem per parlar de les tendències de les noves tecnologies dins del mon de la creativitat interactiva […]