Dialegs mare-filla: kisses & good luck 2014!

6 de gener de 2014: Escric aquest primer post de l’any des d’un ipad air que m’han portat el Reis. I és que les Reis saben escoltar…;D

***
Carta per la meva filla:
Desembre del 2013, Barcelona

Després de gairebé quatre anys de treball, esforç i perseverància,
el dia 5 de novembre de 2013 vaig poder viure una extraordinària
experiència: la de saber que estava escoltant veritables
“Diàlegs entre persones”.
Em queda un record immens d’un dia molt especial
-l’ART SHIFTING DAY-, de diàlegs intel·ligents entre persones
que són els veritables artistes del s. XXI, els provocadors del Canvi d’Art.
Perquè… què és l’ART?
L’ART és la capacitat de crear, de modelar, de provar “sense por a l’error”.
L’ART és buscar una millora per al conjunt, voler evolucionar….
La Comunicació com a eina, l’essència com a missatge.
La poesia com a essència, l’essència com a valors, els valors dins
la Comunicació!

Nuria Antolí
artshiftingfestival.com
***

Texto en castellano:

Carta para mi hija:
Diciembre de 2013, Barcelona

Después de casi cuatro años de trabajo, esfuerzo y perseverancia,
el dia 5 de noviembre de 2013 pude vivir una extraordinaria
experiencia: la de saber que estaba escuchando verdaderos
“Diálogos entre personas”.
Me queda un recuerdo immenso de un dia muy especial
-el ART SHIFTING DAY-, de diálogos inteligentes entre personas
que son los verdaderos artistas del s. XXI, los provocadores del Cambio de Arte.
Porque… qué es el ARTE?
El ARTE es la capacidad de crear, de modelar, de probar “sin miedo al error”.
El ARTE es buscar una mejora para al conjunto, querer evolucionar….
La Comunicación como herramienta, la esencia como mensaje.
La poesia como esencia, la esencia como valores, los valores dentro de
la Comunicación!

Nuria Antolí
artshiftingfestival.com
***

No hay comentarios

Deja un comentario